Respiratory Physitions

 • Dr. Wijitha Senarathne
 • Dr. Kirthi Gunasekara
 • Dr. Bandu Gunasena
 • Dr. Dushantha Medagedara
 • Dr. Amitha Fernando
 • Dr. Anoma Siribaddana
 • Dr. Saman Kularathne
 • Dr. Eshanth Perera
 • Dr. Manil Peiris
 • Dr. Muhunthan Selladorai
 • Dr. Chandana Kulathunga
 • Dr. Saman Kapilawansa
 • Dr. Nandika Harischandra
 • Dr. Ravini Karunatillake
 • Dr. Geethal Perera
 • Dr. J H L Cooray
 • Dr. Preethi Wijekoon
 • Dr. Chandana Amarasinge
 • Dr. Gowrie Selvarathnam
 • Dr. Raja Wijethunga
 • Dr. Mazaima
 • Dr. Ravini Karunathilake
 • Dr. Samadara Nakandala
 • Dr. Chandimani Undugodage
 • Dr. Neranjan Dissanayake
 • Dr. Aflah Siddekin
 • Dr. Shantha Herath
 • Dr. Prasanna Wijerathne
 • Dr. Rishikesavan
 • Dr. Suharshi Silva
 • Dr. Duminda Yasrathne
 • Dr. Pancha Semage
 • Dr. Thushara Galaboda
 • Dr. Dinesh Dassanayake
 • Dr. Asha Samaranayake
 • Dr. Judeson Selvachnadran
 • Dr. Chathura Wirasinghe
 • Dr. Yamuna Rajapakse
 • Dr. Samanmalee Dalpathadu
 • Dr. Bodhika Samarasekara
 • Dr. Wathsala Gunasinghe
 • Dr. Damith Nandadewa
 • Dr. Amila Ratnapala
 • Dr. Shibly
 • Dr. Sumeda Samankantha
 • Dr. Nalaka Egodawila
 • Dr. Upul Pathirana
 • Dr. Hirantha Pathirathne
 • Dr. Damith Rodrigo
 • Dr. Riyaz Mawjood
 • Dr. Aadhavan
 • Dr. Dileesha Wadasinghe
 • Dr. Suresh De Silva
 • Dr. Ruwanthi Jayasekara
 • Dr. Chanaka Rathnayake
 • Dr. K S J Chaminda
 • Dr. Punyajeewa Athukorale
 • Dr. Thushara Bandara
 • Dr. Sachini Seneviratne
 • Dr. D S P Dharmadasa
 • Dr. T A D Tillakaratne
 • Dr. D S A Wickramasinghe
 • Dr. P A D L Dharmasena
 • Dr. B M L S Basnayake
 • Dr. S A Anushika Luckmy
 • Dr. S M T N Priyangika
 • Dr. W D S Malinda
 • Dr. P G N S Jayathilaka
 • Dr. L B N Chandramal
 • Dr. V W M Thilakarathna
 • Dr. Prasanjani A Jayasinghe
 • Dr. Sasanka Wijayawardhana
 • Dr. K M I C Perera
 • Dr. J M M Udugama
 • Dr. Srirangan Arthihai
 • Dr. G L H Sampath Liyanage
 • Dr. L C Dassanayake
 • Dr. C Chandana Dahanayake
 • Dr. N M I M Nawarathne
 • Dr. Madushanka Rathnayake
 • Dr. G R Sameera Gamlath
 • Dr. E G H E De Silva
 • Dr. P T M A Nanayakka
 • Dr. M Ruwani K Perera
 • Dr. E Tharmini
 • Dr. P M G Ayesha Jayawardana
 • Dr. D K Jayaweera
 • Dr. W A M P Jayasiri
 • Dr. P G N Nadeeshani
 • Dr. S Sathiaruban

Contact us for more information

+94 11 267 8201
[email protected]